Konkursbo

Klokke og kranger - konkursbo illustrasjon

Advokatfirmaet Halvorsen & Co får tildelt bostyreroppdrag fra Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett. Vi har til enhver tid en rekke konkursbo  til behandling.

På denne siden ønsker vi å orientere om hvilke boer vi bestyrer, samt oppgi nøkkelopplysninger knyttet til disse. Fordringer anmeldes på e-post fordring@halvorsenco.no. Vi anmoder alle kreditorer eller andre som har interesse i boet om å anvende Altinns konkurssider hvor kjennelser, innstillinger mv. blir publisert fortløpende.

Sentrale dokumenter tilknyttede de enkelte bo lastes opp på nettsidene. Våre saksbehandlere kan kontaktes for tilgang.