fbpx

Konkursbo

Konkursbo
Konkursbo

Vi kan hjelpe deg med ditt konkursbo. Advokatfirmaet Halvorsen & Co får tildelt bostyreroppdrag fra Romerike og Glåmdal tingrett.

Hva er formålet med et konkursbo?

formålet med et konkursbo

Formålet med konkursbobehandling er blant annet å sikre en kontrollert avslutning og avvikling av virksomheten, og en jevn fordeling av verdiene mellom skyldnerens kreditorer.

I år 2019 i Norge ble nesten 5000 konkurser åpnet.

Vi har til enhver tid en rekke konkursbo til behandling

Hvis du ønsker informasjon om et konkursbo så benytte vårt kontaktskjema. Fordringer anmeldes på e-post fordring@halvorsenco.no.

Hva er konkursbo?

Hva er et konkursbo? Et konkursbo er en juridisk enhet opprettet av retten når en person eller virksomhet erklærer konkurs. Konkursboet er atskilt fra skyldneren, og enhver eiendom i det tilhører ikke skyldneren, men snarere kreditorene.

Altinns konkurssider

Vi anmoder alle kreditorer eller andre som har interesse i boet om å anvende Altinns konkurssider hvor kjennelser, innstillinger mv. blir publisert fortløpende.

Sentrale dokumenter tilknyttede de enkelte bo får du av våre konkursbo saksbehandlere.

Spesielle spørsmål knyttet til noen av disse tingene blir diskutert mer detaljert i separate artikler om for eksempel forretningsjus.

Hvis du ønsker informasjon om et konkursbo så benytt vårt kontaktskjema her.

Relatert til konkursbo?

Relatert til konkursbo

Hva skjer før og etter konkursåpning?

Konkurs og konkursbo er ukjent og kan være uhåndterlig for mange mennesker. Her er en noen korte oversikter over de typiske prosessene som finner sted i konkursbehandling. Oppstillingen er helt nøytral i forhold til hvilken posisjon du kan ha i forbindelse med konkursen, enten du er konkursdebitor, rekvirent, kreditor, skyldner, ansatt eller annet.
Hva skjer før og etter konkursåpning

Jeg har et krav mot et selskap eller person som gått konkurs – hva gjør jeg nå?

Dersom din leverandør eller annen avtalepart går konkurs vil det oppstå spørsmål om hva man skal gjøre for å forsøke å få dekning for sitt krav. Utgangspunktet er at selskapets ledelse eller konkursdebitor selv mister råderetten over egne midler og kan ikke betale enkelte av sine kreditorer.
Krav mot et selskap eller person som er gått i konkurs

Dersom din arbeidstaker er slått konkurs, vil du normalt få dekket lønnen din fullt ut?
Arbeidsgiver er konkurs. Hva gjør jeg?

Se ordliste med definisjoner om konkurs og konkursbo
Konkurs ordliste

Kontakt oss

Ta kontakt for mer informasjon konkursbo her kontaktskjema.

Konkursbo 1