fbpx

Utvikling fast eiendom

Utvikling fast eiendom

Vi bistår med utviklingen av eiendommer. Vi påtar oss prosjektlederoppdrag. Bl.a. har vi hatt styreledervervet i utviklingen av Åråsen Stadion og ByHaven i Lillestrøm. Bistår med erverv av eiendommer, ideutvikling og reguleringsplaner. Innhenting av anbud på entreprenør og tilbud om finansiering. Bistår ved ekspropriasjon. Refusjonssaker.

Våre advokater bistår med bl.a.:

  • Reguleringsplaner
  • Erverv av fast eiendom
  • Anbud og finansiering
  • Ekspropriasjon
  • Problemstillinger etter plan og bygningsloven

Reguleringsplaner, arealplaner, kommuneplaner, bebyggelsesplaner, ekspropriasjon, grunnavståelse, forretningsutvikling, eiendomsutvikling, utleie, kontrakter, finansiering, renter, lån, avdrag, entrepriser, håndverkere, rekkefølgebestemmelser, sameier, salg.

Vi har gårdsbestyrelse for fire forretningseiendommer i Lillestrøm. Vi sørger for utleie, drift, vedlikehold, avtaler, regnskap og fellesutgifter. I tillegg har vi forretningsførsel for et større boligsameie. Her bistår vi med alt økonomisk, innsending av meldinger til det offentlige osv.