fbpx

Bygg og Entrepriserett

Våre advokater kan gi verdifull rådgiving i alle steg av en bygg og entreprisekontrakt, fra før kontraktsinngåelse, gjennom oppføringen og overtakelse av bygget, til mangelskrav i ettertid.

Våre advokater arbeider med:

  • Mangler og tvister ved kjøp og salg av bygg under oppføring
  • Forbrukerentreprise
  • Bistand ved kontraktsinngåelse
  • Veiledning om Norsk Standard-kontrakter og byggeblanketter
  • Klage og reklamasjon på mangler, forsinkelser m.m.
  • Krav til sikkerhetstillelse
  • Krav om dagmulkt
  • Plan- og bygningsrett, bistand i forbindelse med søknadsprosess, forskriftskrav og -mangler m.m.
  • Utvikling av bygg- og næringsprosjekter
  • Bygg og Entrepriserett

Entrepriseretten kjennetegnes ved blant annet korte frister og strenge krav til meldinger mellom partene i byggeprosessen og overtakelse. Trår man feil her, kan regningen fort bli høy. Våre advokater vil kunne lose deg trygt gjennom dette

Avhengig av om det er snakk om kjøp eller salg av nøkkelferdige bygg (“ordinært salg av eiendom”) og bygg under oppføring, er regelverket noe forskjellig. Her er det derfor viktig for deg å kjenne dine rettigheter og plikter i en tidlig fase av bygg.