fbpx

Boligtvist

Boligtvist

Har du fått en utfordring med boligtvist? Kjøp og salg av eiendom har i de senere år gjennomgått store forandringer, både med tanke på prisutvikling med også en rettsutvikling når det gjelder feil og mangler. Rettspraksis har forskjøvet ansvaret fra selger og over på kjøper på mange områder, og dette har skapt problemer for mange.

Våre advokater bistår med boligtvist og bl.a.:

  • Veiledning og rettsprosesser rundt boligtvist og avhendingsloven
  • Bustadoppføringslova m.fl. hva gjelder mangler, forsinkelser og andre problemer
  • Bistand i saker mot eierskifteforsikringer (Protector, Anticimex m.fl)
  • Omsetning av fast eiendom
  • Husleiespørsmål og boligtvister
  • Opprettelse av seksjonssameier og borettslag samt entreprise

Vi hjelper ved boligtvist

Våre advokater bistår både kjøpere og selgere i en boligtvist, og kjenner dermed godt til begge sidene av slike saker. Vi har godt samarbeider med flere sakkyndige på alle områder, noe som sikrer at våre råd i slike saker har god faglig forankring. Dessuten prosederer vi en rekke slike saker for domstolene.

Har du kjøpt eller solgt et hus hvor det i ettertid er avdekket feil eller mangler, vil advokatbistand tidlig i prosessen ofte være avgjørende. Det er avgjørende å avdekke det faktiske på riktig måte, for ikke å tape sitt krav/motkrav eller at prosessen skal bli unødvendig vidtrekkende.

Advokatbistand vil i de aller fleste slik saker være dekket av din villa-/innboforsikrings rettshjelpsdekning, hvor det kun svarer en mindre egenandel.