Fast eiendom

Fast eiendom rettsforhold

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har spesialiserte advokater som bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.

Vi kan bistå i alle faser av byggeprosesser, salgsprosesser og kontraktforhandlinger.

Utvikling av eiendom

Ved utvikling av større eiendomsprosjekter har vi gjennom årene bistått en rekke eiendomsutviklere på Romerike i deres arbeid med å få regulert og utviklet eiendommer for videresalg. Også for ikke-profesjonelle parter er det å bygge nytt, selge brukt eller å overføre eiendom til andre, noe som utløser en rekke plikter for involverte parter.

Dette er møysommelige prosesser hvor det ofte er lønnsomt å søke profesjonell bistand på et tidlig stadium, både for å unngå forsinkelser, men også for å være sikre på at man oppnår det man ønsker uten større overraskelser på veien. Vi har bl.a. innsikt i de politiske reguleringsprosesser.

Lokal kunnskap og nettverk, juridisk kompetanse og lang erfaring.

Eiendomstransaksjoner

Advokatfirmaet Halvorsen & Co bistår årlig i et stort antall eiendomstransaksjoner, både for private og for næringsdrivende, og da både på kjøper- og selgersiden. Vårt firma bistår også med oppgjørstjenester for alle type eiendomstransaksjoner.

Feil og mangler ved kjøp og salg av eiendom

Vi bistår kjøpere eller selgere av fast eiendom i saker som gjelder mangelskrav ved kjøp og salg av eiendom, derunder tvisteløsning. Slike saker kan ofte være kompliserte, juridisk, faktisk og byggteknisk, og det er derfor viktig å la seg representer ved spesialisert advokat.

Annet

I tillegg kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co bistå blant annet i forbindelse med ekspropriasjon, tvister i relasjon til utleie av fast eiendom, forretningsførsel, seksjonering, tomtefeste og andre problemstillinger knyttet til fast eiendom.

Kontakt oss idag.
Ring telefon 64 84 00 20 eller benytt vårt kontaktskjema.

Advokat Thomas Wangen og advokat Øyvind Kilstad