fbpx

Familie og arverett

Familie og arverett advokat lillestrøm

Har du behov for en arverett advokat?

I saker om familie og arverett, arv og skifte reises det ofte vanskelige juridiske spørsmål som berører de nære relasjoner.
Våre erfarne og spesialiserte familie advokater i Lillestrøm bistår klienter på alle nivå, enten det gjelder planlegging eller skifteoppgjør.

Kompetanse og erfaring innen familie og arverett

Familie- og arverett er rettsområder som berører alle. Problemstillingene knyttet til disse fagfeltene har ofte store konsekvenser for de involverte parter. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har over lang tid bygget opp solid kompetanse innen familie- og arverett.

Vi mener det er særdeles viktig at advokater innen fagfeltet jobber jevnlig med problemstillingene innen fagområdet og på den måten enklere forstår klientens behov og ønsker.

I saker om familie- og arverett

I saker om familie- og arverett kan det være behov for rask saksbehandling. Vi legger derfor stor vekt på at våre advokater er tilgjengelige, arbeider raskt og yter god service.

Kontaktskjema

Leave this field blank

Aktuelle saker om familie og arverett

 • Webinar i arverett
  Advokatene Brede Gundersen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og …

  Webinar i arverett Les mer »

 • Ny arvelov
  Da er det endelig bestemt. 1 januar 2021 gravlegges arveloven av 1972, og ny lov om arv og dødsboskifte trer i kraft. …

  Ny arvelov Les mer »

 • Åpent seminar i arverett 6. og 13. februar 18.00-20.00
  Advokatene Brede Gundersen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold.
Møterom arverett advokat
Ekteskap og samboere arverett advokat

Ekteskap og samboere

Det er en rekke forhold man bør tenke igjennom som ektefolk eller samboer i ugift samliv. Vi ser oftere og oftere at ektefeller/samboere ønsker å inngå avtaler seg imellom om egne formuesforhold. Dette gjelder både ved deling etter dødsfall og ved samlivsbrudd. Mange har betydelige verdier i fast eiendom og andre formuesgoder. Det er viktig at samboere og ektefeller tenker igjennom både eierforhold og formuesforhold knyttet til de verdier man disponerer. Ikke alle eier alt likt, og det kan være skjevfordeling med tanke på hvilke midler man hadde da ekteskapet/samboerskapet ble inngått. Det er ofte fordelaktig å regulere dette før problemstillingen aktualiserer seg.

Vi bistår klienter i alle former for tvister og spørsmål som gjelder:

 • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse, og oppgjør etter ugift samliv
 • Rådgivning og opprettelse av ektepakt og samboeravtaler
 • Overføringer og gaver mellom ektefeller og samboere
arverett advokat

Familie, arverett advokat og arveplanlegging

Vårt arbeid med både arveplanlegging og arveoppgjør gjør oss i stand til å identifisere potensielle konflikter, og bidra til at det utarbeides testamenter og ektepakter som unngår at partene og/eller arvingene kommer i konklikt senere. Vi arbeider alltid for gode løsninger for klienter i tråd med deres ønsker og i overensstemmelse med lovverket.

Vi bistår i alle saker og spørsmål om familie og arverett:

 • Arveplanlegging
 • Generasjonsskifte fast eiendom
 • Utforming og tolkning av testament
 • Arveoppgjør, privat og offentlig skifte

Trenger du arverett advokat?

I saker om familie og arverett er det behov for rask avklaring.
Vi legger derfor stor vekt på at våre advokater i Lillestrøm er tilgjengelige, arbeider raskt og yter god service.

Familie og arverett 2

Familie og arverett


Familierett er en gren av loven som behandler spørsmål knyttet til familie.
Familierett inkluderer ofte ekteskap, skilsmisse, forvaring og støtte av barn, adopsjon, farskap rettigheter og
forpliktelser, verneord om vold i hjemmet eller besøksforbud.
Når samfunnet vårt utvikler seg, gjør behovet for familielover
som reflekterer disse kulturendringene