fbpx

Yrkesskade

Helsearbeider på hjemmebesøk

Korona og yrkesskadeforsikring – utvidede rettigheter for erstatning ved yrkessykdom

Dersom du på arbeidsplassen blir utsatt for en ulykke eller påføres en sykdom, kan du ha krav på erstatning fra det forsikringsselskap hvor arbeidsgiver har tegnet sin obligatoriske yrkesskadeforsikring. I tillegg vi du kunne ha krav på utvidede ytelser fra folketrygden som blant annet menerstatning og merutgifter. Et særskilt spørsmål gjelder sykdommer man evt. påføres …

Korona og yrkesskadeforsikring – utvidede rettigheter for erstatning ved yrkessykdom Les mer »

Mann på hjemmekontor

Yrkesskadedekning ved hjemmekontor

Under denne perioden med virusutbrudd forsøker arbeidsgiver å verne om sine ansatte, i tråd med anbefaling fra offentlige helsemyndigheter. Så langt det lar seg gjøre, rådes arbeidstakere til å benytte seg av hjemmekontor. Problemstillingen som oppstår er hvorvidt den enkelte ansatte er yrkesskadedekket når det utføres arbeid ved å benytte hjemmekontor.    Det rettslige utgangspunktet er …

Yrkesskadedekning ved hjemmekontor Les mer »

Yrkessjåfører og psykiske skader

For en tid tilbake kom det frem i media at en del yrkessjåfører var påført psykiske skader som følge av dødsulykker, med et fokus på ulykker hvor en fører av en personbil med vilje kolliderer med vogntog.

Yrkesskadebegrepets gråsoner

Det har skjedd mye i arbeidslivet siden lovgiver formulerte yrkesskadebegrepet i folketrygdloven i 1997. Hva som kreves av en arbeidstaker med tanke på tilgjengelighet, effektivitet og sosial deltakelse har endret seg mye i de siste årene. Mange arbeidsgivere har en forventning om at arbeidstakerne deltar på sosiale aktiviteter som foregår utenfor arbeid, arbeidssted og arbeidstid. …

Yrkesskadebegrepets gråsoner Les mer »

Beate

Skadet på jobb – hvilke plikter har arbeidsgiver?

Har du kjennskap til hvilke plikter arbeidsgiver har hvis en ulykke skjer på arbeidsplassen? Har arbeidsgiver rutinene på plass hvis en ansatt blir skadet på jobb? Her gis en kort oversikt over hvilke plikter arbeidsgiver har dersom det skjer en ulykke på arbeidsplassen. Skadet på jobb? Arbeidsgiver må ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte Alle arbeidsgivere …

Skadet på jobb – hvilke plikter har arbeidsgiver? Les mer »

Skadet ankel etter overtråkk – spørsmål om årsakssammenheng – vant frem med 800 000 i erstatning

I en av mine saker hadde en ung jente blitt utsatt for en arbeidsulykke ved å vrikke ankelen på en isete trapp og blitt påført en ankelskade. Kort tid etter ulykken falt hun av en hest og vrikket ankelen på nytt. Hun hadde også tidligere hatt problemer med ustabile ankler. Som følge av skadehendelsene ble …

Skadet ankel etter overtråkk – spørsmål om årsakssammenheng – vant frem med 800 000 i erstatning Les mer »

Når er man dekket under yrkesskadeforsikringen? – I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden

Dersom man foretar et privat ærend i arbeidstiden, er man dekket av yrkesskadeforsikringen dersom man blir skadet da? Hva med skader til og fra arbeidsplassen? Yrkesskadeforsikringsloven § 10 omhandler dekningsområdet til yrkesskader og yrkessykdommer. Her står det at en skade eller sykdom er dekket under yrkesskadeforsikringen dersom skaden eller sykdommen ha oppstått «i arbeid på …

Når er man dekket under yrkesskadeforsikringen? – I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden Les mer »

Yrkesskadesaken fra A til Å- et tosporet system

Dersom du har fått en skade eller pådratt deg en sykdom i forbindelse med utøvelse av ditt yrke eller erverv, betegnes dette som en yrkesskade eller yrkessykdom. Å få erstatning for en yrkesskade/-sykdom kan være en utfordrende prosess for den det gjelder. I tillegg krever yrkesskadeforsikringsselskapene at den skadelidte uttømmer alle yrkesskaderettighetene som følger av …

Yrkesskadesaken fra A til Å- et tosporet system Les mer »