Personskade

Trafikkskade – personskadesaken fra A til Å

Dersom du blir utsatt for en personskade i trafikken kan du ha krav på erstatning etter bilansvarsloven. Eksempler på skader etter en trafikkulykke er nakkesleng, hodeskade, bruddskader, tverrsnittlammelser mv. Å få erstatning for en trafikkskade kan være en utfordrende prosess for den det gjelder. Nedenfor vil jeg derfor kort redegjøre for gangen i en personskadesak …

Trafikkskade – personskadesaken fra A til Å Les mer »

Yrkesskadesaken fra A til Å- et tosporet system

Dersom du har fått en skade eller pådratt deg en sykdom i forbindelse med utøvelse av ditt yrke eller erverv, betegnes dette som en yrkesskade eller yrkessykdom. Å få erstatning for en yrkesskade/-sykdom kan være en utfordrende prosess for den det gjelder. I tillegg krever yrkesskadeforsikringsselskapene at den skadelidte uttømmer alle yrkesskaderettighetene som følger av …

Yrkesskadesaken fra A til Å- et tosporet system Les mer »

Advokatutgifter etter en trafikkulykke – dekkes dette?

En skadelidt etter en trafikkulykke med MC ringte meg forleden dag. Han ønsket advokatbistand i forbindelse med saken. Ettersom han hadde redusert inntekt i form av arbeidsavklaringspenger fra Nav hadde han en anstrengt økonomi. Det var derfor svært viktig for han å avklare hvilken risiko han løp for å pådra seg advokatutgifter.

Kvinne med CRPS, gjenopptak – kr. 2,8 mill. (forhandling)

Yrkesskade i venstre ben 29 år gammel kvinne ble i 2001 påført en yrkesskade i venstre ben. Skaden ble meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap, men saken ble raskt avsluttet. Umiddelbart etter ulykken ble skadelidte sykemeldt. Etter sykemeldingsperioden forsøkte skadelidte å omskolere seg og starte opp med et enkeltpersonsforetak. På grunn av skaden i venstre ben klarte …

Kvinne med CRPS, gjenopptak – kr. 2,8 mill. (forhandling) Les mer »

Mann med hodeskade – ansvarsgrunnlag NPE (Borgarting lagmannsrett)

Pasientskade 41 år gammel mann fikk som følge av hjernehinneblødning en alvorlig hjerneskade med betydelig nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for hjelp. I 2009 oppsøkte han fastlegekontoret og legevakten til sammen seks ganger i løpet av 11 dager på grunn av nyoppstått, kraftig hodepine. Legen vurderte dette til å være svineinfluensa og han fikk utskrevet …

Mann med hodeskade – ansvarsgrunnlag NPE (Borgarting lagmannsrett) Les mer »

Kvinne med nakkesleng etter trafikkulykke – kr. 1,8 mill (Oslo tingrett)

Trafikkskade etter kjedekollisjon Kvinne på 51 år ble skadet i trafikkulykke etter kjedekollisjon. Skadelidte ble påført nakkeskade etter nakkesleng. Nakkeskaden ble kronisk med smerter og stivhet i nakken, med tilhørende hodepine. Hun ble sykemeldt fra sitt arbeid, mottok arbeidsavklaringspenger og ble innvilget 100 % uføretrygd. På skadetidspunktet var skadelidte ansatt som sekretær med lang yrkeserfaring. …

Kvinne med nakkesleng etter trafikkulykke – kr. 1,8 mill (Oslo tingrett) Les mer »

Ung mann med håndskade/PTSD – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

Fisker med yrkesskade En ung fisker ble på åpent hav sittende fast i garnvalsen og påført fysisk og psykisk skade. Skadelidte kunne ikke lenger arbeide som fisker, men ble omskolert til arbeid på land. Han fikk dog varige skader og opplevde et ikke ubetydelig inntektstap. Forsikringsselskapet tilbød en samlet erstatning med kr. 700 000,-. I …

Ung mann med håndskade/PTSD – kr. 2,1 mill. (Høyesterett) Les mer »

Mann med hodeskade/amputert ben – kr. 5,6 mill. (Pasientskadenemnda og Oslo tingrett)

Trafikk- og pasientskade Skadelidte, en middelaldrende mann, ble påkjørt i et gangfelt og påført skader. I den etterfølgende behandlingen ved sykehuset ble skadelidte påført merskader som følge av svikt i helsetilbudet. Skadelidte ble påført hodeskade, og måtte i tillegg amputere et ben. Bilens forsikringsselskap og NPE var begge ansvarlig for det tap som oppstod. Skadelidte …

Mann med hodeskade/amputert ben – kr. 5,6 mill. (Pasientskadenemnda og Oslo tingrett) Les mer »

Ung kvinne med skade i hode/nakke – kr. 5,4 mill. (Aust-Agder tingrett)

Trafikkulykke med alvorlig hodeskade Unge jente ble påført alvorlig hodeskade. Hun klarte som en følge av dette ikke å gjennomføre planlagt IT utdannelse, og ble fullt ufør. Skadelidte led et stort økonomisk tap. Ansvarlig forsikringsselskap var lite samarbeidsvillig i denne saken. Gjennom hele saksbehandlingen og for tingretten bestred selskapet at hun vile gjennomført en høyere …

Ung kvinne med skade i hode/nakke – kr. 5,4 mill. (Aust-Agder tingrett) Les mer »

Mann med brudd i foten/psykisk problemer – kr. 4 mill. (Alta tingrett)

Yrkes- og trafikkskade Skadelidte arbeidet som ambulansesjåfør. Under uttrykning kjørte ambulansen av veien, og skadelidte ble påført en alvorlig skade i foten og en psyksisk skade. Det viste seg at skadelidte ikke kunne returnere til arbeidslivet som følge av skadene. Skadelidt fremsatte krav om erstating for sitt økonomiske tap, hernunder inntektstap og menerstatning. Forsikringsselskapet bestred …

Mann med brudd i foten/psykisk problemer – kr. 4 mill. (Alta tingrett) Les mer »