Vi ønsker deg velkommen til vår egen advokatblogg. Advokatene våre ønsker å formidle sin juridisk kunnskap og erfaring i en litt utradisjonell form. Her kommer vi til å skrive innlegg om de rettsområder vi virkelig er gode på – forretningsjus, eiendomsrett, familie- og arverett og personskadeerstatning. Vi håper du vil få nytte av Advokatbloggen Romerike og følger oss i tiden fremover.

På vår nettside halvorsenco.no, vår Facebook side og på denne bloggen ønsker vi å dele vår kunnskap, gi praktiske tips og innspill, samt kommentere dagsaktuelle forhold. Vårt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom tradisjonelle nyhetsbrev og faginformasjon.

Det er lett og holde seg oppdatert på Advokatbloggen Romerike – det er bare å registrere seg i boksen til høyre!

Thomas Chr. Wangen

Jeg heter Thomas Wangen og er partner og faglig leder innen personskade i Advokatfirmaet Halvorsen & Co.

I 2003 ble jeg som ung og fremadstormende advokatfullmektig introdusert for rettsområdet personskadeerstatning. Jeg lot meg fascinere av å hjelpe skadelidte, den «svake part», i deres kamp overfor forsikringsselskapene. Tidlig ble jeg klar over at man gjennom godt håndverk, kunnskap og en god porsjon «stå på vilje» kunne vinne frem på vegne av de som blir skadet, enten det gjelder trafikkulykker, yrkesskade eller pasientskade. Siden den gang har det vært en krevende, men spennende reise. Vi har møtt mennesker fra hele landet, samarbeidet godt med Personskadeforbundet LTN, prosedert for mange domstoler over hele landet. Jeg har til og med vært så heldig å få møterett for Høyesterett. I tillegg har vi utviklet en personskadeavdeling i firmaet vårt med engasjerte og dyktige advokater.
Mer informasjon

Mer informasjon om advokaten
Vis alle innlegg