Selger du en vare eller tjeneste på kreditt, kan det være hensiktsmessig å stille krav om sikkerhet i forkant av kredittgivningen. Formålet er hovedsakelig å sikre deg mot kundens betalingsevne, men også mot manglende betalingsvilje.

I hvilken grad en selger bør sikre den kreditten som ytes, avhenger av den kredittvurderingen som er gjort i forkant samt hvilken kostnadsrisiko selgeren er villig til å ta. Det er stor konkurranse i markedet i dag og dersom du stiller for strenge krav, er det alltid en fare for at salget gå til konkurrenten.

Lovgivningen åpner for forskjellige sikringsmidler. Felles for disse er at de helst bør komme på plass samtidig med at det gis kreditt, men det er også mulig å sikre kravet underveis.

Noen av de viktigste sikringsmidlene:

Kausjon: En kausjon innebærer at kausjonisten gjennom kontrakt (kausjonsavtalen) tar på seg et medansvar for låntakers gjeld direkte overfor långiver. Kausjonisten kan kreves for betaling, dersom kunden ikke gjør opp for seg.

Bankgaranti: Bankgaranti er en kausjon, hvor banken garanterer for rett oppgjør.

Pant: Pant innebærer at en formuesgjenstand tjener som sikkerhet for at et krav skal bli oppfylt. Får selger pant i kundens formuesgode, kan panthaver kreve at formuesgodet realiseres hvis kunden ikke betaler.

Salgspant: Ved salgspant har selger pant i salgstingen til kjøpesummen er betalt. Betales ikke kjøpesummen, kan eiendelen kreves tilbakelevert.

Gjeldsbrev: Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring om å skylde penger. Et gjeldsbrev lyder på en bestemt pengesum, og bør inneholde skyldners vedtakelse om at gjelden kan inndrives uten søksmål jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Man kan da ta kravet direkte til namsmannen ved mislighold, i stedet for å måtte gå til forliksrådet først.

Kommisjonsavtale: En kommisjonsavtale innebærer at leverandøren beholder eiendomsretten til de varer som er levert til kundens varelager inntil varene er solgt til en tredjeperson.

Noen praktiske tips:

  • Vær nøye med avtaleinngåelsen. Dette gjelder hvem du skal inngå avtale med, hva som skal leveres og hvilke vilkår som gjelder for leveransen.
  • Hvis du skal selge på kreditt, ta en kredittvurdering av kunden.
  • Skal du inngå en langvarig leveranseavtale, spør deg selv om du tror leverandøren vil kunne fullføre leveransen gjennom hele den avtalte tiden. Hvis ikke, still krav om sikkerhet.

Du kan lese mer i boken jeg har vært med på å skrive:
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/krav-pa-penger-uf.html

Lotte Lundby Kristiansen

Hei! Jeg heter Lotte Lundby Kristiansen og er senioradvokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co. Jeg jobber for det meste med forretningsjuridiske saker og har spesialisert meg innen bank, finans og pengekravsrett. Jeg har tidligere jobbet som seksjonssjef hos Namsfogden i Oslo og som advokat hos inkassoselskapet Lindorff. I tillegg til å jobbe som advokat, holder jeg foredrag og har også fått muligheten til å skrive bok om temaer innen mitt fagområde.

Med denne bloggen vil vi dele vår kunnskap og erfaringer på forskjellige rettsområder, og jeg håper vi kan nå ut til mange som trenger vår veiledning og bistand.

Mer informasjon om advokaten
Vis alle innlegg