Fra og med 1. september kan privatpersoner som er skattepliktige til Norge spare i aksjer og aksjefond i selskap innenfor EØS på en ny og gunstig måte. Denne nyheten heter aksjesparekonto.

En aksjesparekonto gir privatpersoner mulighet til å spare i aksjer og aksjefond uten å måtte betale skatt på eventuell gevinst, forutsatt at gevinsten reinvesteres i aksjer/aksjefond via aksjesparekontoen. Dersom man investerer i aksjer/aksjefond uten å bruke aksjesparekonto vil gevinst på investeringen være skattepliktig. På den andre siden vil man ikke få skattefradrag for eventuelle tap.

Midler innestående på aksjesparekonto kan tas ut skattefritt inntil innskuddet som er gjort på konto. Uttak utover innskutte midler regnes som skattepliktig inntekt. Utbytte fra selskap til innehaver av aksjesparekontoen blir tilordnet innehaveren personlig som skattepliktig inntekt.

I forbindelse med ikrafttredelse av ordningen med aksjesparekonto kan eksisterende aksjefond og enkeltaksjer omfattet av ordningen flyttes inn på aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Dette kan gjøres i perioden 1. september 2017 – 31. desember 2017. Det må her vurderes om det ligger tap av betydning på slike aksjer/fond før disse besluttes overført til aksjesparekontoen. Dette fordi investeringer i aksjesparekontoen ikke gir rett til skattefradrag ved tap før en eventuell opphør av aksjesparekontoen.

Benjamin Nordhaug

Hei! Jeg heter Benjamin Nordhaug, og jeg er senioradvokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co. Jeg har vært i firmaet i syv år. Jeg jobber for det meste med forretningsjuridiske saker, med særlig vekt på kontraktsforhold og selskapsrettslige forhold. I tillegg arbeider jeg med saker relatert til fast eiendom, samt prosedyre, forhandlinger og tvisteløsning. For meg er det viktig alltid å ha klientens interesse i fokus, og arbeide mot gode resultater. Gode resultater oppnås med grunnlag i jusen, men også klientens kommersielle interesser kan være av stor betydning.

Med denne bloggen vil vi dele vår kunnskap og erfaringer på forskjellige rettsområder, og jeg håper vi kan nå ut til mange som trenger vår veiledning og bistand.
Mer informasjon

Mer informasjon om advokaten
Vis alle innlegg