Hvordan verdiene man etterlater seg skal fordeles etter man selv er gått bort er et viktig spørsmål for mange. Arveloven oppstiller hvordan dette gjøres dersom man ikke har opprettet testament.

Hvordan arven fordeles vil være avhengig av hvorvidt avdøde var gift og hadde barn. Dersom avdøde var gift vil gjenlevende ektefelle motta 1/4 av det avdøde etterlater seg. Merk at en ektefelle også kan velge å sitte i uskifte, og da vil det ikke skje noe fordeling av arv før lengstlevende dør. Resterende del av arven vil tilfalle arvelaters barn. Dersom avdøde ikke er gift vil all arv tilfalle barna. Har ikke avdøde barn vil arven etter arvelovens system tilfalle foreldre eller arvinger av disse.

Dersom arvelater ønsker en annen fordeling enn det arveloven gir har man mange muligheter til å gjøre dette i testament. Som hovedregel har barna krav på 2/3 av arven og 1/3 av arven kan fordeles til andre, men husk at ektefellen har krav på 1/4. Tredjedelen man kan fordele kalles «den frie tredjedelen». I tillegg kan det gjøres sumbegrensninger i arven som skal gå til barn og ektefelle. Barna har ikke krav på mer enn kr. 1 000 000, og ektefellens arv kan begrenses til 4 G – i dag kr. 374 536. Disse sumbegrensningene gir arvelater et større muligheter til å fordele arven på en annen måte enn arveloven oppstiller. Kravet om at ektefellen skal ha 4 G gjør at man må etterlate seg verdier på minst kr. 1 112 619 dersom man var gift, for å kunne endre fordelingen i testament. For dødsbo under dette vil ektefellearven utgjør den frie tredjedelen og de resterende 2/3 skal gå til barna. En person som ikke er gift vil kunne fordele den frie tredjedelen uavhengig av størrelsen på boet.

En person uten ektefelle og barn vil kunne fordele arven på den måten man selv ønsker.

Øyvind Tronier Halvorsen

Hei, mitt navn er Øyvind Tronier Halvorsen. Jeg jobber som advokat i Halvorsen & Co, det har jeg gjort i snart fire år. I min hverdag arbeider jeg med både familie- og arverettslige saker, og saker som er av mer forretningsjuridisk karakter. Denne variasjonen gir meg en innholdsrikt og interessant hverdag. Som advokat er jeg opptatt av å finne gode løsninger for mine klienter. Det er viktig at jeg som advokat forstår klientens behov og bidrar til å løse saken på en god og kostnadseffektiv måte. Særlig i saker om ekteskapsbrudd og arv er det viktig å ha en advokat med erfaring fra saksfeltet. Mine kollegaer og meg selv har over tid opparbeidet oss erfaring og kompetanse som kommer våre klienter til gode.
Mer informasjon

Mer informasjon om advokaten
Vis alle innlegg