Øyvind Tronier Halvorsen

Hei, mitt navn er Øyvind Tronier Halvorsen. Jeg jobber som advokat i Halvorsen & Co, det har jeg gjort i snart fire år. I min hverdag arbeider jeg med både familie- og arverettslige saker, og saker som er av mer forretningsjuridisk karakter. Denne variasjonen gir meg en innholdsrikt og interessant hverdag. Som advokat er jeg opptatt av å finne gode løsninger for mine klienter. Det er viktig at jeg som advokat forstår klientens behov og bidrar til å løse saken på en god og kostnadseffektiv måte. Særlig i saker om ekteskapsbrudd og arv er det viktig å ha en advokat med erfaring fra saksfeltet. Mine kollegaer og meg selv har over tid opparbeidet oss erfaring og kompetanse som kommer våre klienter til gode.

Skjevdeling – skifteoppgjør

Når ektefeller skal dele verdiene de sammen sitter på ved endt ekteskap, er hovedregelen at verdiene skal deles på to. Etter fratrekk for gjeld skal ektefellenes samlede eiendeler deles på to. Dersom ektefellene eier halvparten av boligen hver, skal de motta halvparten av nettoverdien på skiftet. Andre verdier ektefellene eier skal også inn i skifteoppgjøret …

Skjevdeling – skifteoppgjør Les mer »

Testament

Hvordan verdiene man etterlater seg skal fordeles etter man selv er gått bort er et viktig spørsmål for mange. Arveloven oppstiller hvordan dette gjøres dersom man ikke har opprettet testament. Hvordan arven fordeles vil være avhengig av hvorvidt avdøde var gift og hadde barn. Dersom avdøde var gift vil gjenlevende ektefelle motta 1/4 av det …

Testament Les mer »