fbpx

Øyvind Kilstad

Hei! Jeg heter Øyvind Kilstad og er partner/advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co. Jeg jobber for det meste med forretningsjuridiske saker og leder dette fagområdet i vårt firma. Jeg har særlig spesialisert meg innen selskapsrett, skatt, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold og tvisteløsning. Jeg har som forretningsjurist gjennom snart 20 år opparbeidet meg en omfattende og bred erfaringsbase.

Mann sitter på benk med knyttede never foran en PC. Er han glad eller sint?

Kontantstøtteordningen for bedrifter – hva innebærer den og hvordan brukes den?

De fleste bedrifter i Norge har i ulik grad opplevd et omsetningsfall grunnet koronapandemien. Regjeringen har derfor innført en kontantstøtteordning for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som har hatt/har et omsetningsfall over 30 % grunnet koronapandemien eller de pålagte smitteverntiltakene. Ordningen innebærer at staten dekker en viss andel av bedriftens faste kostnader, slik at …

Kontantstøtteordningen for bedrifter – hva innebærer den og hvordan brukes den? Les mer »

Aksjonæravtaler

Å eie et aksjeselskap sammen med andre er ikke alltid enkelt. Aksjeselskaper operer under en formell ramme og drives i det daglige ofte uten aksjonærenes direkte innflytelse gjennom ledelse og styre. I Norge har vi flere hundre tusen aksjeselskaper, og variasjonen er stor – fra små familiedrevne selskaper til store konsern med stor og spredt …

Aksjonæravtaler Les mer »

Styreansvaret i aksjeselskaper

– Hvordan minimere risikoen for personlig ansvar hvis selskapet du sitter i styret i sliter økonomisk? Utgangspunktet er at ingen er personlig ansvarlig for aksjeselskapets forpliktelser/gjeld.  Når du sitter i styret i et aksjeselskap, vil du derfor ikke ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Det samme gjelder selskapets aksjonærer, daglig leder og øvrige ansatte. Som …

Styreansvaret i aksjeselskaper Les mer »