fbpx

Kristiane Fasseland Fahret

Hei, jeg heter Kristiane Fasseland Fahret og er advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co. Jeg fikk tidlig som student stor interesse for den privatrettslige delen av jusstudiet. Jeg fattet særlig interesse for arv og skifte, fast eiendomsrett og selskapsrett. Disse fagområdene jobber jeg en del med i min hverdag som advokatfullmektig. I tillegg består arbeidshverdagen min av bobehandling og konkursarbeid. Med denne bloggen vil vi dele vår kunnskap og erfaringer på forskjellige rettsområder, og jeg håper vi kan nå ut til mange som trenger vår veiledning og bistand.

Regjeringen foreslår lovfesting av omgåelsesregelen i skatteretten

Den ulovfestede omgåelsesnormen, også kalt ulovfestet gjennomskjæring, er en ulovfestet rettsregel i norsk skatterett som benyttes for å hindre omgåelse av skattereglene. Regelens funksjon er å trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Omgåelsesnormen er skapt gjennom praksis fra Høyesterett og juridisk teori, og har dermed samme juridiske rang som formell lov. I dag …

Regjeringen foreslår lovfesting av omgåelsesregelen i skatteretten Les mer »

Gransking etter aksjeloven

Omfanget av private granskinger har vært sterkt økende de siste årene. En form for privat gransking er den man finner regulert i aksjeloven. Aksjerettslige granskinger kan risikere å bli gjenstand for oppmerksomhet i media. Konsekvensene av en gransking kan bli store både for selskapet og personer som blir involvert, dersom granskingen fanger offentlighetens interesse. Aksjelovens …

Gransking etter aksjeloven Les mer »