Karin Maria Svånå

Hei! Jeg heter Karin Maria Svånå og er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co. Jeg er en del av personskadeteamet hos oss. I personskadesaker arbeider jeg for at den som har blitt påført en skade skal får riktig erstatning for sitt tap, i tillegg til at jeg ønsker å bidra til at prosessen frem til avklaring av saken blir så god mulig. Jeg opplever kontakten med klienter som meningsfull og interessant. I tillegg til erstatningssaker, har jeg også erfaring med trygderett og arbeidsrett. Dette innebærer at jeg har god oversikt over de rettslige problemstillingene som kan oppstå ved en personskade, enten det innebærer bistand overfor NAV, eller spørsmål i forbindelse med jobb og arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt med meg om du lurer på noe i forbindelse med det jeg skriver her, eller du har spørsmål om din sak.

Erstatning etter komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)

I vår hverdag som personskadeadvokater møter vi klienter som har utviklet mange forskjellige typer lidelser og skader. En av de mest plagede klientgruppene er nok dem som er rammet av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). Vårt mål for disse klientene er at de får en erstatning som i størst mulig grad gir dem en rettferdig erstatning. …

Erstatning etter komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) Les mer »

Advokatutgifter i voldsoffersaker

Dersom du har vært utsatt for vold kan det være godt å vite at det finnes en rekke offentlige muligheter for at du skal få dekket dine advokatutgifter. Det finnes i hovedsak fire ulike ordninger. Bistandsadvokatordningen Den sentrale dekningsordningen er bistandsadvokatordningen. I visse tilfeller har voldsofre krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Dette gjelder for …

Advokatutgifter i voldsoffersaker Les mer »