fbpx

Ellen Tangen Eilerås

Jeg heter Ellen Tangen Eilerås. Jeg jobber som advokat hos Halvorsen & Co AS, og har gjort det i fire år nå. Jeg liker spesielt brytningen mellom det offentlige og private. I min forrige stilling var jeg rådgiver for departementene i deres anbudsprosesser. Nå rådgir jeg bedrifter i næringslivet, både med anbudsprosesser, og andre selskapsrettslige forhold. I tillegg bistår jeg privatpersoner med arv- og familiespørsmål. Alt dette gir meg en utfordrende og meningsfylt hverdag. Jeg gleder meg til å hjelpe deg som din rådgiver ved behov.

Offentlige anskaffelser – hva kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS gjøre for deg?

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder årlig og markedet er stadig voksende. Konsekvensene av å trå feil i en anskaffelsesprosess kan være store, både for oppdragsgiver og tilbyder, også i tilfeller hvor feilen i seg selv er liten. Det kan være vanskelig, spesielt for små og …

Offentlige anskaffelser – hva kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS gjøre for deg? Les mer »

Frostating lagmannsrett trosser EFTA-domstolen

I tidligere blogginnlegg har jeg redegjort for uttalelsen fra EFTA-domstolen som rystet anbudsretten i sine grunnvoller. Nå har saken fått sin dom i Frostating lagmannsrett. I noen tilfeller kan feil fra offentlig oppdragsgiver gi leverandør et krav på erstatning. Erstatning for negativ kontraktsinteresse er erstatning for utgifter en tilbyder har hatt. Erstatning for positiv kontraktsinteresse …

Frostating lagmannsrett trosser EFTA-domstolen Les mer »

Utvikling i anbudsretten

Artikkel om ulovlig anbudssamarbeid – dom i Taxi-saken Advokat Ellen Tangen Eilerås har skrevet artikkel om dom avsagt av Høyesterett i sommer i den såkalte «Taxi-saken». Tre taxiselskap innga sammen ett tilbud i anbudskonkurranse om kjøp av drosjetjenester for pasientreiser. Tilsynet mente samarbeidet begrenset konkurransen på en ulovlig måte, og ila selskapene gebyr på til …

Utvikling i anbudsretten Les mer »