Kort om lovligheten av utleie gjennom Air bnb

Kort om lovligheten av utleie gjennom Air bnb

Delingsøkonomi er et fenomen som til stadighet blir nevnt i media. I den sammenheng oppstår det fra tid til annen et «juridisk tomrom» på områder hvor lovgiver ikke har holdt tritt med utviklingen ellers i samfunnet. Et eksempel på dette er adgangen til korttidsutleie...