fbpx

Brede Gundersen

Hei, mitt navn er Brede Gundersen. Jeg jobber som senioradvokat i Halvorsen & Co, det har jeg gjort i snart ti år. I min hverdag arbeider jeg for det meste med familie- og arverettslige saker, samt noen saker relatert til fast eiendom, herunder oppgjørsmegling og avhending. Jeg sitter i lovutvalget til advokatforeningen i fagfeltet, «Familie, arv og skifte», hvor jeg får lov å ytre min mening om lovforslag som kommer på dette rettsområdet. Denne variasjonen gir meg en innholdsrikt og interessant hverdag. Som advokat er jeg opptatt av å finne gode løsninger for mine klienter. Det er viktig at jeg som advokat forstår klientens behov og bidrar til å løse saken på en god og kostnadseffektiv måte. Særlig i saker om ekteskapsbrudd og arv er det viktig å ha en advokat med erfaring fra saksfeltet. Mine kollegaer og meg selv har over tid opparbeidet oss erfaring og kompetanse som kommer våre klienter til gode.

Arverett 3 generasjoner

Ny arvelov

Da er det endelig bestemt. 1 januar 2021 gravlegges arveloven av 1972, og ny lov om arv og dødsboskifte trer i kraft. Den nye loven byr ikke på store materielle endringer. Det er små eller ingen endringer i arveretten for ektefeller og samboere. Samboere uten felles barn har fortsatt ingen arverett. Alle samboere bør derfor …

Ny arvelov Les mer »

Brede

Lovforslag om ny arvelov

Regjeringen vedtok i statsråd på fredag lovforslag om ny arvelov. Den skal nå til komitebehandling på Stortinget. De store linjene fra dagens arvelov foreslås videreført, så som slektens arverett og gjenlevende ektefelles arverett. Det foreslås også å opprettholde regler om livsarvingenes rett til pliktdelsarv på 2/3 av avdødes netto formue. Den sumbegrensede pliktdelsarv på kr. 1 000 000,- til hvert …

Lovforslag om ny arvelov Les mer »

Brede

Testamentet ditt kan få uante konsekvenser

Nylig falt det en meget overaskende dom i Agder Lagmannsrett, som bør være et varsku for alle som skriver testamenter og felles testamenter. Frem til i 22. november 2017 har det aldri blitt avsagt en dom som innfortolker ugjenkallelighet i et testament, så lenge det ikke går klart frem av testamentets ordlyd. Det har i …

Testamentet ditt kan få uante konsekvenser Les mer »