Aktuelt

Advokater ute
 • Forslag til ny inkassolov – Hva kan den nye loven bety for inkassoselskapenes fremtid?
  En arbeidsgruppe bestående av representanter fra blant annet Forbrukerrådet, Finans Norge, Virke Inkasso og Finanstilsynet ble nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet høsten 2018 for å se på nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven.
 • Åpent seminar i arverett 6. og 13. februar 18.00-20.00
  Advokatene Brede Gundersen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold.
 • Frokostmøte om offentlige anskaffelser 30.01.2020
  Slik utarbeider du et godt tilbud. Hvordan du gjør det får du vite mer om når Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS inviterer til frokostseminar om offentlige anskaffelser.
 • Kurs i erstatningsrett for advokater 04.02.2020
  Utvalgte problemstillinger i saker om voldsoffererstatning – Juridisk og medisinsk årsakssammenheng ved PTSD
 • Ny ansatt – Karoline Martinsen Toverud
  Advokatfirmaet Halvorsen & Co kan med glede meddele om at vi har ansatt Karoline Martinsen Toverud som advokatfullmektig. Toverud har lang og bred erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Hun vil inngå i vår forsterkede satsing på offentlige anskaffelser, samt vår avdeling for familie- og arverett. Vi ønsker deg velkommen til Advokatfirmaet Halvorsen & Co.
 • Kommunereform og konsekvenser for tinglysning
  Fra og med nyttår trer kommune- og regionsreformen i kraft. Dette har praktisk betydning for tinglysning på fast eiendom. Tinglysning av dokumenter vedrørende fast eiendom Det skal frem mot årsskiftet gjennomføres en kommune- og regionreform i Norge, og i den forbindelse blir matrikkelen og grunnboka stengt for oppdateringer i følgende perioder; Matrikkel: Stengt i perioden … Les mer
 • Offentlige anskaffelser – hva kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS gjøre for deg?
  Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder årlig og markedet er stadig voksende. Konsekvensene av å trå feil i en anskaffelsesprosess kan være store, både for oppdragsgiver og tilbyder, også i tilfeller hvor feilen i seg selv er liten. Det kan være vanskelig, spesielt for små og … Les mer
 • Eurojuris Informerer nr. 3 2019: Kontraktsrett
  Eurojuris informerer foreligger i ny utgave. I denne utgaven er hovedtemaet kontraktsrett og leseren vil finne et godt utvalg av ulike relevante emner innenfor dette rettsområdet. Våre to egne dyktige advokatfullmektiger Bjørnar Solberg Brandtzæg og Ahmad Usman Butt har skrevet en artikkel om «Fullmakt og formidlingsavtaler» som vi anbefaler å lese.
 • Kurs om personskade – trafikkulykke og yrkesskade – onsdag 06.11.2019 kl. 0800 – 1000.
  Har du, eller noen du kjenner vært utsatt for personskade etter trafikkulykke eller yrkesskade? Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer til kurs om personskade og erstatning. TID : Onsdag den 06.11.2019 kl. 0800 – 1000. Kurset vil gi en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader. Følgende temaer vil bli … Les mer
 • Hva kan Gjeldsregisteret bety for deg?
  Nordmenn har totalt over 110 milliarder kroner i forbrukslån, hvor ca halvparten er kredittkortgjeld. Den 1. juli 2019 utløp finansforetakenes frist til å påbegynne rapporteringen av gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret.
 • Eurojuris informerer – Arv og skifte
  Arv og skifte er et veldig populært tema. Gjennom 2018 og 2019 har våre advokater holdt kurs for over 1000 personer innen dette temaet.
 • Gjenopptak av erstatningssak. Ny dom fra Høyesterett HR-2019-1153-A
  Det klare utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Dette gjelder også for avtaler om endelig erstatningsoppgjør som den skadelidte inngår med ansvarlig forsikringsselskap i tråd med skadeserstatningsloven. I noen saker oppstår det imidlertid en situasjon der etterfølgende omstendigheter viser at de forutsetningene partene var enige om da avtalen ble inngått, viser seg … Les mer
 • Ny partner i Halvorsen & Co
  Det er med stor glede vi ønsker Benjamin Nordhaug velkommen som partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS.
 • Erstatning etter komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)
  I vår hverdag som personskadeadvokater møter vi klienter som har utviklet mange forskjellige typer lidelser og skader. En av de mest plagede klientgruppene er nok dem som er rammet av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). Vårt mål for disse klientene er at de får en erstatning som i størst mulig grad gir dem en rettferdig erstatning. … Les mer
 • Psykiske lidelser som følge av mobbing på arbeidsplassen
  Det er fastslått av lovgiver at «psykiske påkjenninger eller belastninger som har utviklet seg over tid» ikke dekkes som en yrkesskade. Hva da med mer akutte psykiske påkjenninger eller belastninger? Kan disse bli dekket som en yrkesskade?
 • Advokatfirmaet Halvorsen & Co As er ISO – sertifisert
  Fra mai 2019 er Advokatfirmaet Halvorsen & Co ISO – sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015.
 • Er du vår nye kollega?
  Bli med i gjengen! Vi opplever markant vekst innen områdene fast eiendom, entreprise og konkurs.
 • Regjeringen foreslår lovfesting av omgåelsesregelen i skatteretten
  Den ulovfestede omgåelsesnormen, også kalt ulovfestet gjennomskjæring, er en ulovfestet rettsregel i norsk skatterett som benyttes for å hindre omgåelse av skattereglene. Regelens funksjon er å trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Omgåelsesnormen er skapt gjennom praksis fra Høyesterett og juridisk teori, og har dermed samme juridiske rang som formell lov. I dag … Les mer
 • Oppreisningserstatning ved brudd på vikeplikten
  Forsikringsselskapets erstatningsplikt i bilansvarssaker etter trafikkulykker er basert på et objektivt ansvar, slik at det ofte ikke blir rettet oppmerksomhet mot skadevolders opptreden og uaktsomhet i denne typen saker. Dersom skadelidte fremsetter krav om oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5, er det ansvarlige forsikringsselskapet ansvarlig for oppreisningserstatningen etter bilansvarsloven § 4. Vilkåret for oppreisningserstatning er at … Les mer
 • Yrkesskade, Tariffavtaler og Personskadeerstatning
  Hva er en tariffavtale Tariffavtaler er et omfattende regelverk som inngås mellom arbeidsgiver – og arbeidstagerorganisasjoner. Staten og Oslo kommune er eget tariffområde, mens KS-avtalen dekker landets øvrige kommuner.
 • Frokostseminar om yrkesskade og erstatning tirsdag 9. april 2019
  Etter en yrkesskade er det mange som møter ulike utfordringer som tidligere ikke har vært en del av deres hverdag. Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor forsikringsselskap, NAV mv.
 • Advokatutgifter i voldsoffersaker
  Dersom du har vært utsatt for vold kan det være godt å vite at det finnes en rekke offentlige muligheter for at du skal få dekket dine advokatutgifter. Det finnes i hovedsak fire ulike ordninger. Bistandsadvokatordningen Den sentrale dekningsordningen er bistandsadvokatordningen. I visse tilfeller har voldsofre krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Dette gjelder for … Les mer
 • Erstatning for psykisk skade – HR-2018-2080-A
  Utgangspunktet i norsk rett er at erstatning for psykisk skade har samme erstatningsrettslige vern som annen personskade. Grensene for denne skadetypen er nå utvidet ved at Høyesterett har foretatt «en viss justering» av rettstilstanden, og vil for eksempel kunne få betydning ved en alvorlig trafikkulykke.
 • Seminar i personskade og erstatning – torsdag 07.03.2019
  Har du vært utsatt for en trafikkulykke eller en yrkesskade og blitt påført en skade? Du kan ha krav på erstatning.
 • Åpent seminar i arverett onsdag 6. februar, onsdag 27 februar, onsdag 20. mars og onsdag 27. mars kl. 18.00-20.00
  Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS ønsker på det tiende året å invitere alle interesserte til et åpent seminar i arverett.