Åpent webinar om styreansvar – torsdag 28. mai kl. 9 – 10

På kurset får du en kort introduksjon til profesjonsansvaret og styreansvaret. Vi foretar en generell gjennomgang av erstatningsvilkårene som må være oppfylt for at et styremedlem eller en profesjonsutøver skal bli erstatningsansvarlig, og tar særlig sikte på å belyse ansvarsnormen innenfor ulike områder av profesjonsansvaret og styreansvaret ved eksempler fra rettspraksis.

Påmelding: Send en e-post til ik@halvorsenco.no eller send inn skjema:

Webinar styreansvar 28. Mai 2020

Formålet er å gi deltakerne innsikt i hvor grensen går for når et styremedlem eller en profesjonsutøver kan komme i ansvar, og hvilke handlinger eller unnlatelser som vanligvis dekkes av deres ansvarsforsikringer.

Advokatene Øyvind Kilstad og Lotte Lundby Kristiansen vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for styreansvar og andre relaterte rettslige forhold.

Kurset er gratis.

Dato/tid: Torsdag 28. mai kl 09 – 10:00

Sted: Facebook og youtube – link sendes ved påmelding

Påmelding: tlf. 64 84 00 20 eller ik@halvorsenco.no

Webinar kurs
Advokat Øyvind Kilstad
Øyvind Kilstad
Advokat Lotte Lundby Kristiansen
Lotte Lundby Kristiansen

Advokatene vil være tilgjengelige for spørsmål i chat underveis i webinaret og etter seminaret på telefon og mail.