Åpent webinar om personskade og erstatning – trafikkskade og yrkeskade – onsdag 13.05. kl. 17 – 19

Kurset vil gi en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader.

Følgende temaer vil bli gjennomgått på kurset:

– Vilkårene for erstatning
– Oversikt over hvilke økonomiske tap som kan kreves erstattet
– Muligheten for å få bistand fra advokat i personskadesaker
– Praktiske råd til skadelidte, pårørende og helsepersonell ved personskader

Påmelding: Send en e-post til ik@halvorsenco.no eller send inn skjema:

Webinar personskade 13. mai 2020

Advokatene Thomas Chr. Wangen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for personskade og erstatning.

Sted: Facebook og Youtube – link sendes ved påmelding

Dato/tid: Onsdag 13. mai kl 17.00 – 19.00

Kurset er gratis.

Webinar kurs
Advokat Thomas Chr. Wangen
Thomas Chr. Wangen
Advokat Henrik Skrimstad
Henrik Skrimstad

Advokatene vil være tilgjengelige for spørsmål i chat underveis i webinaret og senere på telefon og mail.