Advokatfirmaet Halvorsen & Co har tre faste bostyrere i konkurs. Advokatene Owe Halvorsen og Thomas Christian Wangen ved Nedre Romerike tingrett og Ellen Tangen Eilerås ved Øvre Romerike tingrett. Vi opplever et økt antall konkurser, men hva årsakene til dette er vet vi ikke med sikkerhet.

Advokat Halvorsen og Wangen har i to artikler i Romerikes blad henholdsvis den 13.11.2018 og 19.02.2019 uttalte seg om disse temaene. Det er bostyrernes mening at dette ikke er et uttrykk for nedgangstider, men snarere en region preget av vekst hvor mange ønsker å etablere næring. Dessverre er ikke alle egnet eller skikket for dette, og følgelig vil også mange oppleve å bli slått konkurs.

Romerikes Blad

Les artikkel 13.11.2018 [PDF]

Les artikkel 19.02.2019 [PDF]