Aktuelt

Advokater ute
 • Koronavirusets innvirkning på avholdelse av generalforsamlinger og styremøter i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og utdeling av utbytte
  Etter aksjeloven (asl.) §§ 5-8 og 6-19 og tilsvarende i allmennaksjeloven (asal.) §§ 5-9 og 6-19 skal styremøter og generalforsamlinger i utgangspunktet avholdes som fysiske møter. Smitteverntiltakene som er innført for å forhindre og redusere spredningen av koronaviruset kan gjøre det vanskelig eller umulig å avholde de fysiske møtene. For å avhjelpe slike situasjoner og …

  Aktuelt Les mer »

 • Arbeidsrettslige tips knyttet til koronaviruset
  Koronaviruset påvirker norsk økonomi og næringsliv i stor grad. Flere arbeidsgivere har fått sine oppdragsmengder kraftig redusert. Arbeidslivet generelt og forholdene internt på arbeidsplassen er således betydelig utfordret som følge av koronapandemien. For å lette bedriftenes situasjon har regjeringen foreslått endringer i lovverket knyttet til permitteringer. Vi mottar flere spørsmål omkring dette. Nedenfor følger derfor …

  Aktuelt Les mer »

 • Råd til næringsdrivende – koronatid
  Koronapandemien og dens påvirkning på norsk økonomi og næringsliv kan ha store konsekvenser for virksomhetene. I ytterste konsekvens kan det føre til flere konkursbegjæringer dersom virksomheten har likviditetsproblemer, som følge av inntektsbortfall.
 • Yrkesskadedekning ved hjemmekontor
  Under denne perioden med virusutbrudd forsøker arbeidsgiver å verne om sine ansatte, i tråd med anbefaling fra offentlige helsemyndigheter. Så langt det lar seg gjøre, rådes arbeidstakere til å benytte seg av hjemmekontor. Problemstillingen som oppstår er hvorvidt den enkelte ansatte er yrkesskadedekket når det utføres arbeid ved å benytte hjemmekontor.    Det rettslige utgangspunktet er …

  Aktuelt Les mer »

 • Rådgivning for bedrifter i forbindelse med koronapandemien
  Førstegangskonsultasjon via rådføringskanalen er gratis, men oppfølging utover dette avtales særskilt. Koronapandemien rammer næringslivet hardt og mange bedrifter er i en ekstraordinær situasjon. Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, BDO og Raadmannen AS har derfor i samarbeid med våre samarbeidspartnere Innovasjon Gardermoen AS, Ull/Kisa Fotball, Miklagard Golfklubb og Kunnskapsbyen Lillestrøm, opprettet en rådføringskanal for næringslivet. Advokatfirmaet …

  Aktuelt Les mer »

 • Ny arvelov
  Da er det endelig bestemt. 1 januar 2021 gravlegges arveloven av 1972, og ny lov om arv og dødsboskifte trer i kraft. Den nye loven byr ikke på store materielle endringer. Det er små eller ingen endringer i arveretten for ektefeller og samboere. Samboere uten felles barn har fortsatt ingen arverett. Alle samboere bør derfor …

  Aktuelt Les mer »

 • Vi søker advokat/advokatfullmektig til vår personskadeavdeling
  Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har et av landets ledende fagmiljø innen personskadeerstatning. Vi har gjennom mer enn 30 år bistått skadelidte fra hele landet overfor bl.a. forsikringsselskap og NPE. Med en stadig økende oppdragsmengde har faggruppen behov for en advokat/advokatfullmektig med relevant erfaring. Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Miljøet er ungt, målrettet …

  Aktuelt Les mer »

 • Forslag til ny inkassolov – Hva kan den nye loven bety for inkassoselskapenes fremtid?
  En arbeidsgruppe bestående av representanter fra blant annet Forbrukerrådet, Finans Norge, Virke Inkasso og Finanstilsynet ble nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet høsten 2018 for å se på nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven.
 • Åpent seminar i arverett 6. og 13. februar 18.00-20.00
  Advokatene Brede Gundersen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold.
 • Frokostmøte om offentlige anskaffelser 30.01.2020
  Slik utarbeider du et godt tilbud. Hvordan du gjør det får du vite mer om når Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS inviterer til frokostseminar om offentlige anskaffelser.
 • Kurs i erstatningsrett for advokater 04.02.2020
  Utvalgte problemstillinger i saker om voldsoffererstatning – Juridisk og medisinsk årsakssammenheng ved PTSD
 • Ny ansatt – Karoline Martinsen Toverud
  Advokatfirmaet Halvorsen & Co kan med glede meddele om at vi har ansatt Karoline Martinsen Toverud som advokatfullmektig. Toverud har lang og bred erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Hun vil inngå i vår forsterkede satsing på offentlige anskaffelser, samt vår avdeling for familie- og arverett. Vi ønsker deg velkommen til Advokatfirmaet Halvorsen & Co.
 • Kommunereform og konsekvenser for tinglysning
  Fra og med nyttår trer kommune- og regionsreformen i kraft. Dette har praktisk betydning for tinglysning på fast eiendom. Tinglysning av dokumenter vedrørende fast eiendom Det skal frem mot årsskiftet gjennomføres en kommune- og regionreform i Norge, og i den forbindelse blir matrikkelen og grunnboka stengt for oppdateringer i følgende perioder; Matrikkel: Stengt i perioden …

  Aktuelt Les mer »

 • Offentlige anskaffelser – hva kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS gjøre for deg?
  Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder årlig og markedet er stadig voksende. Konsekvensene av å trå feil i en anskaffelsesprosess kan være store, både for oppdragsgiver og tilbyder, også i tilfeller hvor feilen i seg selv er liten. Det kan være vanskelig, spesielt for små og …

  Aktuelt Les mer »

 • Eurojuris Informerer nr. 3 2019: Kontraktsrett
  Eurojuris informerer foreligger i ny utgave. I denne utgaven er hovedtemaet kontraktsrett og leseren vil finne et godt utvalg av ulike relevante emner innenfor dette rettsområdet. Våre to egne dyktige advokatfullmektiger Bjørnar Solberg Brandtzæg og Ahmad Usman Butt har skrevet en artikkel om «Fullmakt og formidlingsavtaler» som vi anbefaler å lese.
 • Kurs om personskade – trafikkulykke og yrkesskade – onsdag 06.11.2019 kl. 0800 – 1000.
  Har du, eller noen du kjenner vært utsatt for personskade etter trafikkulykke eller yrkesskade? Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer til kurs om personskade og erstatning. TID : Onsdag den 06.11.2019 kl. 0800 – 1000. Kurset vil gi en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader. Følgende temaer vil bli …

  Aktuelt Les mer »

 • Hva kan Gjeldsregisteret bety for deg?
  Nordmenn har totalt over 110 milliarder kroner i forbrukslån, hvor ca halvparten er kredittkortgjeld. Den 1. juli 2019 utløp finansforetakenes frist til å påbegynne rapporteringen av gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret.
 • Eurojuris informerer – Arv og skifte
  Arv og skifte er et veldig populært tema. Gjennom 2018 og 2019 har våre advokater holdt kurs for over 1000 personer innen dette temaet.
 • Gjenopptak av erstatningssak. Ny dom fra Høyesterett HR-2019-1153-A
  Det klare utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Dette gjelder også for avtaler om endelig erstatningsoppgjør som den skadelidte inngår med ansvarlig forsikringsselskap i tråd med skadeserstatningsloven. I noen saker oppstår det imidlertid en situasjon der etterfølgende omstendigheter viser at de forutsetningene partene var enige om da avtalen ble inngått, viser seg …

  Aktuelt Les mer »

 • Ny partner i Halvorsen & Co
  Det er med stor glede vi ønsker Benjamin Nordhaug velkommen som partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS.
 • Erstatning etter komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)
  I vår hverdag som personskadeadvokater møter vi klienter som har utviklet mange forskjellige typer lidelser og skader. En av de mest plagede klientgruppene er nok dem som er rammet av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). Vårt mål for disse klientene er at de får en erstatning som i størst mulig grad gir dem en rettferdig erstatning. …

  Aktuelt Les mer »

 • Psykiske lidelser som følge av mobbing på arbeidsplassen
  Det er fastslått av lovgiver at «psykiske påkjenninger eller belastninger som har utviklet seg over tid» ikke dekkes som en yrkesskade. Hva da med mer akutte psykiske påkjenninger eller belastninger? Kan disse bli dekket som en yrkesskade?
 • Advokatfirmaet Halvorsen & Co As er ISO – sertifisert
  Fra mai 2019 er Advokatfirmaet Halvorsen & Co ISO – sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015.
 • Er du vår nye kollega?
  Bli med i gjengen! Vi opplever markant vekst innen områdene fast eiendom, entreprise og konkurs.
 • Regjeringen foreslår lovfesting av omgåelsesregelen i skatteretten
  Den ulovfestede omgåelsesnormen, også kalt ulovfestet gjennomskjæring, er en ulovfestet rettsregel i norsk skatterett som benyttes for å hindre omgåelse av skattereglene. Regelens funksjon er å trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Omgåelsesnormen er skapt gjennom praksis fra Høyesterett og juridisk teori, og har dermed samme juridiske rang som formell lov. I dag …

  Aktuelt Les mer »