Kristiane Fasseland Fahret

Advokatfullmektig

Kristiane Fasseland Fahret

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Kristiane Fasseland Fahret startet hos advokatfirmaet Halvorsen & Co i februar 2018. Kristiane er nyutdannet ved Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene har hun arbeidet som juridisk konsulent for Huseiernes Landsforbund. Hun har kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold, samt husleierett. I tillegg inngår hun i firmaets konkursavdeling.

Arbeidserfaring

2018 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2016-2018 Juridisk konsulent for Huseiernes Landsforbund

Utdanning

2017 Master i rettsvitenskap, UiO
2013 Årsenhet i psykologi, UiO