Karin Maria Svånå

Advokatfullmektig

Karin Maria Svånå

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Karin Maria Svånå har jobbet i advokatfirmaet Halvorsen & Co siden mars 2017. Hun er tilknyttet firmaets personskadeavdeling. Hun har tidligere jobbet med arbeidsrett og trygderett, og har god erfaring på feltet. I tillegg til god engelskkompetanse snakker Karin Maria Svånå også tysk.

Arbeidserfaring

2018Advokatfullmektig hos Halvorsen & Co
2017Vitenskapelig assistent på Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
2016Medarbeider i juridisk arbeidsgiverservice i Norsk Industri
2014-2016Medarbeider i Jussbuss, Sosial-, trygd- og arbeidsrettsgruppa

Utdanning

2012-2017Master i rettsvitenskap, UiO
2010-2011Utveksling, Universitetet i Potsdam, Tyskland
2008-2011Bachelorgrad i Europastudier med fremmedspråk, NTNU

Annet

  • Styremedlem i Rettspolitisk forening