Henrik Skrimstad

Advokatfullmektig

Henrik Skrimstad

Advokatfullmektig

Mobil: 994 45 551
E-post: hs@halvorsenco.no

Linkedin logovCard

Advokatfullmektig Henrik Skrimstad startet hos advokatfirmaet Halvorsen & Co i august 2018.
Henrik er nyutdannet ved Universitetet i Oslo. Han er tilknyttet firmaets personskadeavdeling og bistår våre klienter i hovedsakelig erstatningsretts- og trygdesaker.

Arbeidserfaring

2018 Advokatfullmektig hos Halvorsen & Co
2013 – 2018 Studentmedarbeider, Arntzen de Besche advokatfirma
2016 Praktikant, Landbruksdirektoratet ved seksjonen for direkte tilskudd

Utdanning

2013 – 2018 Master i rettsvitenskap, UiO