Bjørnar Solberg Brandtzæg

Advokatfullmektig

Bjørnar Solberg Brandtzæg

Advokatfullmektig

Mobil: 993 65 026
E-post: bsb@halvorsenco.no

Linkedin logovCard

Bjørnar Solberg Brandtzæg startet i august 2018 som advokatfullmektig i Halvorsen & Co. Han er nyutdannet fra Universitetet i Bergen og inngår i firmaets foretningsjuridiske faggruppe. Bjørnar har ved siden av studiet arbeidet på juridisk avdeling i Norges Bondelag.

Arbeidserfaring

2018 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2018 Vikar på juridisk avdeling i Norges Bondelag
2017 Trainee på Juridisk avdeling i Norges Bondelag

Utdanning

2016 – 2018 Mastergrad i Juss på Universitetet i Bergen
2013 – 2016 Bachelorgrad i juss på Høyskolen i Lillehammer