Beate G. Tande

Advokat (i permisjon)

Beate G. Tande

Advokat

Mobil: 975 73 284
E-post: bgt@halvorsenco.no

Linkedin logovCard

Advokat Beate G. Tande har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co siden høsten 2014. Tande kom da fra stilling som førstekonsulent i Statens sivilrettsforvaltning hvor hun jobbet med voldsoffererstatning og erstatning etter strafforfølgning. Tande har bred kompetanse innen personskadeerstatningsrett og bistår løpende klienter fra hele landet innen dette rettsområdet. Hun påtar seg også oppdrag innenfor trygderett og arbeidsrett.

Arbeidserfaring

2015

2014 – 2015

Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co

2013 – 2014 Førstekonsulent, Statens sivilrettsforvaltning
2011 – 2013 Juridisk medarbeider, Econa
2011 Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo
2009 – 2010 Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Utdanning

2012 Master i rettsvitenskap, UiO