fbpx

Få en advokat som har erfaring i saken din

advokat

Alle rettsområder

Få en advokat som har erfaring i saken din

Få en advokat som har erfaring i saken din

Når du leter etter en advokat, er det viktig å finne en som har erfaring med det du trenger. Når du velger advokat, er det viktig at advokaten din har gode kvalifikasjoner innenfor sine respektive spesialområder og fagområder – noe som er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Du må også finne noen som er dyktige og engasjerte når du velger advokat fordi dette vil føre til bedre resultater.

Benytt deg av advokatens kompetanse

Benytt deg av advokatens kompetanse

Nedenfor finner du alle våre fagområder. Hvis du er usikker på hvilket spesialfelt du skal velge eller hvilken advokat du skal kontakte, anbefaler vi at du fyller ut kontaktskjemaet. Da finner vi den beste advokaten og spesialisten for saken din. Når vi har gjort dette, vil en av advokatene våre kontakte deg for å hjelpe deg angående din sak. 

Vår kompetanse og rettsområder

Spesiell forretningsrett juridik

Spesiell forretningsrett

Du er kanskje kjent med noen av de mer populære forretningslovene, som som opphavsrett og åndsverk. Imidlertid er det mange andre typer forretningsrelaterte lover du bør være oppmerksom på hvis du vurderer å starte et eget selskap eller hvis du allerede er i ett og vil vite hva dine rettigheter er. I dette blogginnlegget vil vi diskutere noen forskjellige områder.

byggelov norge

Byggelov

Byggelov er et spesialisert lovområde som dekker tvister som oppstår fra byggekontrakter. Byggelovsaker kan oppstå på mange forskjellige måter, for eksempel når en part mener at en motparten ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til kontrakten, eller når de mener de har blitt utsatt for økonomiske skader på grunn av mangelfull utførelse. Enten du trenger hjelp eller råd med byggelovsaker, tvister eller søksmål gir våre advokater den juridiske støtten du trenger.

eiendomsrett advokater

Eiendomsrett

Eiendomsrett i boligmarkedet er et komplekst og skiftende felt. Lovene utvikler seg kontinuerlig for å holde tritt med ny teknologi, lovgivning og innovasjoner i bransjen. Våre advokater med erfaring innen dette området kan hjelpe deg med å navigere gjennom disse endringene og sikre at rettighetene dine blir beskyttet så godt som mulig. Enten du trenger hjelp eller råd med salg, kjøp eller utleie gir våre advokater den juridiske støtten du trenger.

personskade advokat hjelper deg

Personskade

Enten du lider etter en mindre eller alvorlig skade som følge av uaktsomhet fra en annen part, trenger du en erfaren juridisk rådgiver før du iverksetter tiltak for å gå til sak for erstatning. En av våre dyktige advokater i Halvorsen & Co kan hjelpe deg med å forstå alle dine juridiske mulighetene for å hjelpe deg med å gjøre de valgene som trengs for å sikre at du ikke betaler potensielt omfattende medisinske og andre kostnader i forbindelse med skaden. 

Få en advokat som har erfaring i saken din 1

Insolvens / konkurs

Konkursloven kan være et alvorlig og skremmende tema for mange mennesker. Realiteten er at omtrent 1 av 100 nordmenn vil søke konkurs et eller annet tidspunkt i løpet av livet, så det er viktig å vite hva du går inn i når du vurderer dette alternativet. Enten du trenger hjelp eller råd med insolvens, konkurs eller søksmål, gir våre advokater den juridiske støtten du trenger.

Få en advokat som har erfaring i saken din 2

Annet

Enten du trenger hjelp eller råd med et forsikringskrav, et forlik utenom retten eller et søksmål, gir våre advokater den juridiske støtten du trenger.

Hvorfor du trenger en advokat?

Advokaten din vil gi juridisk rådgivning, forhandle på dine vegne og om nødvendig føre deg til retten. Advokatens råd handler ofte om en sak som klienten har og hvordan den skal håndteres.

Hvis du søker representasjon for en personlig sak, bør advokaten din ha erfaring innen disse områdene og kunne tilby raske resultater.

En advokat er kjent med forretningsrett, avtaler, rådgivning for forhandlinger og skriftlige dokumenter.

Hvorfor trenger du en advokat
advokat kan hjelpe deg med å unngå fremtidige tvister

En advokat kan hjelpe deg med å unngå fremtidige tvister

Det beste du kan gjøre er å forhindre problemer før de skjer. I mange tilfeller er det billigere og bedre å ansette en advokat før man inngår avtaler, utarbeider standardvilkår, generelle avtaler eller lignende. Når du intervjuer og velger advokat, er det viktig å ta avgjørelsen med åpne øyne.

Få en advokat som har erfaring i saken din 3

En advokat kan spare deg for tid og kostnader

Å velge riktig advokat er en viktig beslutning. Sørg for å velge en som er dyktig og som vil hjelpe deg med å nå dine mål over tid – for eksempel å redusere utgiftene eller vente til en frist er gått. Det er avgjørende at presentasjonen av saken din er forberedt, ideelt sett gjennom opprettelsen av en kronologisk merknad som beskriver prosessen og inkluderer alle nødvendige vedlegg. På denne måten spares mye tid og kostnader. Det er også viktig å gi en presentasjon av hele saken når du skal velge advokat. Da vil det være lettere for deg å unngå uventede og uheldige utfall.

Opptre som megler i en domstol​

Opptre som megler i en domstol

Ettersom juridiske vilkår kan være kompliserte og vanskelige å forstå er  advokater spesialister innen å handle i retten. De leser saken nøye før de avgjør hvordan du best skal fortsette med den. Enten ved å løse et vanskelig problem eller sørge for at alle fakta er på deres side når de presenterer dem for dommeren.

En advokat kan også hjelpe deg med:

 1. Gi juridisk rådgivning om hva som er lov og hva som ikke er lovlig å gjøre.
 2. Forhandle med en motpart.
 3. Kontraktsrett (utarbeidelse av juridiske dokumenter, som testamenter, ekteskapskontrakter, 3. part kontrakter osv.)
 4. Representere klienter i sivile søksmål.
 5. Forsvare tiltalte i straffesaker.
 6. Bistands til ofre i straffesaker (bistandsadvokat).
 7. Konkurs.
Få en advokat som har erfaring i saken din 4

Hvem er Halvorsen & Co Advokatfirma?

Møt advokatene i Halvorsen & Co

Kompetanse, innsikt og gode råd. Det er mange advokater å velge mellom og det kan være vanskelig å velge riktig advokat. Halvorsen & Co Advokatfirma er en gruppe advokater som består av dyktige advokater med lang erfaring. Advokatene i Halvorsen & Co jobber med spesialisering innen spesiell forretningsrett, byggelov, eiendom, insolvens / konkurs. personlig skade. Vi gir all juridisk bistand. Halvorsen & Co Advokatfirma strever kontinuerlig for å oppnå de beste resultatene for våre kunder. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet og de rette rådene til våre kunder. Våre kunder vil oppleve sterk profesjonalitet, rask responstid og et stort personlig engasjement rundt saken. Advokatene våre jobber ofte teambasert på den enkelte sak. Flere av advokatene er godkjente offentlig utnevnte rådgivere og har bred og lang erfaring fra forretningsrett, entrepriserett, eiendom, konkurs og personskadesaker. Halvorsen & Co er et fullservice advokatfirma med advokater som spesialiserer seg på spesiell forretningsrett, entrepriserett, eiendomsrett, insolvens / konkurs. Vi kombinerer erfaring, juridisk kompetanse og en individuell tilnærming for å skape løsninger.
Hvem er Halvorsen & Co Advokatfirma

Advokater med lang kompetanse ​

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har over 30 års erfaring innen det juridiske området. Vi legger vekt på kvalitet – gjennom god service og gode løsninger. Vi søker raske løsninger som er til det beste for våre klienter. Når du velger advokat, er det viktig at advokaten din har de rette kvalifikasjonene innen deres respektive spesialområde eller disiplin. Målet vårt er å oppnå bedre resultater for våre klienter – raskt.

Våre advokater

Hos oss i Halvorsen & Co vil du møte engasjerte, målrettede advokater med høy kompetanse. Halvorsen & Co fokuserer på kvalitet i alle faser av sin praksis og finner dette viktig for å lykkes med vår juridiske representasjon. 

Når du leter etter en advokat, er det viktig at advokaten din har visse kvalifikasjoner – selv om de ikke jobber innen alle rettsområder!

Lovområder vi jobber innenfor

Vi kan hjelpe deg spesifikt med:

 • Spesiell forretningsrett
 • Byggelov
 • Eiendom
 • Insolvens / konkurs.
 • Personskade

Kontakt oss gjerne hvis du trenger spisskompetanse eller juridisk rådgivning.

Hva er et forlik?

Forlik eller forliksavtale brukes som et juridisk begrep for en avtale som er nådd i en juridisk tvist mellom partene.

Et forlik kan inngås i en rettsmøte som et rettsoppgjør og har da rettsvirkninger omtrent som en endelig dom. Dette betyr at tvisten som dekker rettsoppgjøret er endelig avgjort og bare kan endres lovlig gjennom en gjenopptakelse.

De aller fleste tvister i Norge avgjøres ved forlik. Utfallet av et forlik er ofte det samme som i en rettsdom, men prosessen er ofte mindre tidkrevende og kostnadsbesparende enn ved fremleggelse av bevis og forberedelse før en rettssak.
Når alle faktorer blir tatt i betraktning, er resultatet nesten alltid at partene som helhet vil ha større nytte av å komme til forlik enn å få saken avgjort ved dom.

Få en advokat som har erfaring i saken din 5

Ta kontakt

Send oss en mail eller ring oss 64 84 00 20, så kan vi sammen vurdere mulighetene i din sak.
Kontakt skjema