Eurojuris Informerer nr. 3 2019: Kontraktsrett

Eurojuris Informerer nr. 3 2019: Kontraktsrett

Eurojuris informerer foreligger i ny utgave. I denne utgaven er hovedtemaet kontraktsrett og leseren vil finne et godt utvalg av ulike relevante emner innenfor dette rettsområdet. Våre to egne dyktige advokatfullmektiger Bjørnar Solberg Brandtzæg og Ahmad Usman Butt har skrevet en artikkel om «Fullmakt og formidlingsavtaler» som vi anbefaler å lese.

Kurs om trafikk- og yrkesskade og erstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer til kurs om personskade etter trafikkulykke og yrkesskade, tirsdag 24. september 2019 kl. 18-20. Kurset er relevant for skadelidte som er påført en skade i trafikken eller på jobb, pårørende og helsepersonell. Kjenner du...