Sammen finner vi de gode løsningene

Personskade

 • Trafikkskade
 • Yrkesskade
 • Pasientskade
 • Voldsoffer
 • Trygd

Familie og arverett

 • Arverådgivning
 • Ekteskap og samboere
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Skifteoppgjør

Fast eiendom

 • Eiendomsutvikling
 • Tvist ved salg av bolig
 • Seksjonering og fradeling
 • Ekspropriasjon
 • Oppgjørsmegling

Forretningsjus

 • Selskapsrettslig bistand
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Skatt- og ligningsrett
 • Arbeidsrett
 • Konkurs og insolvens

Flere saker…