fbpx
Sammen finner vi de gode løsningene
I over 30 år har Advokatfirmaet Halvorsen & Co vært en totalleverandør av juridisk rådgivning for næringsliv, organisasjoner og privatpersoner.

Få en advokat som har erfaring i saken din

Personskade

Rettsområdet vedrørende personskade er komplisert, og den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I skadesakene vil det være kompliserte spørsmål av faktisk, medisinsk og rettslig karakter.

 • Trafikkskade
 • Yrkesskade
 • Pasientskade
 • Voldsoffer
 • Trygd
Personskadeforbundet LTN

Familie og arverett

Familie- og arverett er rettsområder som berører alle. Problemstillingene knyttet til disse fagfeltene har ofte store konsekvenser for de involverte parter. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har over lang tid bygget opp solid kompetanse innen familie- og arverett.

 • Arverådgivning
 • Ekteskap og samboere
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Skifteoppgjør
familie arverett advokat

Fast eiendom

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har spesialiserte advokater som bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold. Dette er møysommelige prosesser hvor det ofte er lønnsomt å søke profesjonell bistand på et tidlig stadium, både for å unngå forsinkelser, men også for å være sikre på at man oppnår det man ønsker uten større overraskelser på veien. 

 • Eiendomsutvikling
 • Tvist ved salg av bolig
 • Seksjonering og fradeling
 • Ekspropriasjon
 • Oppgjørsmegling
Store kraner

Forretningsjus

Våre advokater har solid kompetanse og allsidig erfaring med juridisk bistand til næringslivet. Advokatfirmaet Halvorsen & Co bistår små og mellomstore bedrifter samt privatpersoner innen generell og spesiell avtale- og kontraktsrett, derunder tvisteløsning for domstolene. Både utforming av og rådgivning ved tolkning av avtaler av forretningsmessig karakter, som for eksempel kjøpekontrakter, aksjonæravtaler, leieavtaler, opsjonsavtaler og arbeidskontrakter. 

 • Selskapsrettslig bistand
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Skatt- og ligningsrett
 • Arbeidsrett
 • Konkurs og insolvens
Hovedside 1

Viktige frister før sommeren

Det drar seg mot sommer, og med den kommer flere viktige frister bedriftseiere må tenke på. I denne videoen gis det en kort gjennomgang av disse.

Advokatfirmaet Halvorsen og Co har kompetanse innen områdene arv, arverett og arveloven.

Advokatene Brede Gundersen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold.

Advokatfirmaet Halvorsen og Co har erfaring med saker angående personskade og erstatning.

Kurset gir en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader. Følgende temaer blir gjennomgått – Vilkårene for erstatning– Oversikt

Advokatfirmaet Halvorsen og Co har spesialiserte advokater innen styreansvar.

På kurset får du en kort introduksjon til profesjonsansvaret og styreansvaret. Vi foretar en generell gjennomgang av erstatningsvilkårene som må være oppfylt for at et
Eurojuris logo

Korona-krisen: Rådgivning til bedrifter

Koronakrisen byr på helt nye og ukjente utfordringer for alle typer virksomheter og næringsaktører. Alle er rammet, og noen bransjer selvsagt verre enn andre. Advokatfirmaet

Les mer...

Advokatfirma i Lillestrøm

I over 30 år har Advokatfirmaet Halvorsen & Co vært en totalleverandør av juridisk rådgivning for næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. Våre advokater har lang erfaring innen privat- og forretningsjuss.

Ta kontakt i dag for å riktig rettledning i din sak. 

Våre samarbeidspartnere

Tilbakemeldinger fra kunde