Sammen finner vi de gode løsningene

Kunnskap - Integritet - Resultater

Din advokatforbindelse på Romerike

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til seminar om personskadeerstatning etter trafikk-, yrkes- og pasientskader

Etter en personskade er det mange som møter ulike utfordringer som tidligere ikke har vært en del av deres hverdag. Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor NAV, helsepersonell, arbeidsgiver og ikke minst forsikringsselskap, NPE og andre.

Les mer

Nye senioradvokater

Vi har gleden av å meddele at Brede Gundersen og Benjamin Nordhaug fra 1. januar 2017 er forfremmet til senioradvokater. Martin Seglen Baadshaug er ferdig med fullmektigtiden og er ansatt som advokat fra 1. januar 2017.

Les mer

Åpent seminar i arverett

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS ønsker å invitere alle interesserte til et åpent seminar i arverett. Adv. Brede Gundersen og advokatkolleger vil orientere om og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold.

Les mer

Tidspunktet for utbyggers garantistillelse

Den 16. desember 2016 ble det vedtatt endrede regler om utbyggergarantier i bustadoppføringsloven. Endringene trådte i kraft fra og med 1. januar 2017. Utgangspunktet er fortsatt at utbygger må stille garanti straks etter avtaleinngåelsen, jf. bufl. § 12 annet ledd...
Les mer

Manglende tinglysning = høyst reell risiko for kjøper

Høyesterett avsa den 5. januar 2017 (HR-2017-33-A) dom i sak mellom Forusstranda Næringspark AS og Sønnichsen AS, dets konkursbo.

Les mer